INGER FRIMANSSON
 
     
 

MÖRDAREN ÄR EN MÄNNISKA

En studie av den psykologiska realismen i Inger Frimanssons kriminalromaner

 
 

The Killer as a Human Being - A Study of the Psychological Realism in Inger Frimansson´s Crime Novels

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Litteraturvetenskapliga institutionen C-uppsats

VT 2005

Författare: Linnéa Hanson (publicerat med författarens tillstånd)

Handledare: Dag Hedman

 
 
(Vid citat måste källan ovan anges)
 
 

Inledning, Syfte, Material, Metod, Disposition

Tidigare forskning, Den psykologiska kriminalromanen

Avhandling, Handling och karaktärer

Avhandling, Upplevelsen av mordet

Avhandling, Efter mordet

Avhandling, Skuld och ångest

Avhandling, Rättfärdigande och andra försvar

Avhandling, Vad skapar en mördare? Tillfället

Avhandling, Uppväxtvillkor

Avhandling, Ensamhet, svek och hämnd, God? Ond? Mänsklig!

Avslutande diskussion, Slutord, Litteratur

 

 
 
Tillbaka till innehållsregister
 
   
 
Tillbaka till Om mig