INGER FRIMANSSON
 
 
Soldaternas dotter
 
  Romanen Soldaternas dotter utspelar sig i ett tidlöst samhälle. Utifrån sett är allt välordnat och traditionsbundet. Men snart visar det sig att något inte stämmer. I centrum står den unga Nanna, som försöker finna ut vad hennes roll som kvinna egentligen innebär. Förebilden är hennes vackra men upptagna mamma. Inför henne måste man visa sig duktig. Här finns också Tomas, psykiskt skadad av kriget. Också honom måste man vara till lags. Boken kom ut 1996.  
   
   
   

Om boken

Inger Frimansson tecknar en mångtydig och djup bild av sina hjältinnor. Dagens Nyheter.

Frågor om identitet och frigörelse, närmande och separation hålls aktuella boken igenom på ett konstnärligt genomarbetat sätt. Bara en författare med distans till ämnet klarar den svåra balansgången, och Frimansson klarar det dessutom med glans. Norrländska Socialdemokraten

Soldaternas dotter är högklassig litteratur. Svenska Dagbladet

Hon skapar med sina växlingar i språket och sin oerhört täta prosa stämningar som gör berättelsen ruskigt spännande. Den känns långt innanför revbenen. Som sig bör. Sundsvalls Tidning

 
   
Tillbaka