INGER FRIMANSSON
 
             
 
Tills hon hittar något eget
 
 

Deras dotter har just flyttat hemifrån. Ulla och Åke gläder sig oändligt till att få överge utdragssoffan i vardagsrummet och äntligen få ta sovrummet i besittning. Om det inte vore så att en gammal släkting från Amerika plötsligt kommer och övertar dotterns rum - men bara tills hon hittar något eget. Men hur lätt hittar en hitrest svenskamerikan en lägenhet i Stockholm?

Det går många turer, många ömma tår blir trampade, många mänskliga svagheter blottas med igenkännandets glädje, innan dramat får sin upplösning - om det nu får det.

Opal. Boken utgavs i samarbete med Skolöverstyrelsens arbetsgrupp för lättlästa böcker.

 
   
   
   
   
Tillbaka